Lockout - tagout, uzamknout - označit, zamezit - informovat neboli bezpečnostní procedura LOTO.


loto - lockout Tagout

LOTO neboli lockout tagout - zamknout označit

LOTO neboli LOCKOUT - TAGOUT je funkční a efektivní systém, kdy každá oprávněná osoba, která provádí opravu, servis či kontrolu zařízení, provede vždy dopředu přesně naplánované a stanovené úkony pro spolehlivé a dostatečné odstavení zařízení od zdroje energie. Cílem je zabránit náhodnému spuštění.

Více informací...

služby - loto

LOTO neboli lockout tagout - zamknout označit

Nabízíme kompletní služby LOTO.
Celou proceduru pro vás zajistíme - od vstupního posouzení stavu a zjištění potřeb s určením cílového stavu systému LOTO, přes vypracování auditu bezpečnosti – identifikace rizik a zdrojů energie, až po školení zaměstnanců a kontroly a testování samotné procedury LOTO v praxi.

Více informací...

produkty - loto

LOTO neboli lockout tagout - zamknout označit

Samozřejmostí jsou dodávky kompletního sortimentu Lockout Tagout od předních světových výrobců procedur LOTO. Jedná se zejména o BOZP visací zámky, BOZP štítky a visačky, uzamykání ventilů, kabelů, elektrických zařízení a mnoho dalších produktů potřebných ke kvalitní proceduře LOTO.

Více produktů loto ...


lockout-tagout - dělící čára

lockout-tagout neboli procedura loto

Procedura LOCKOUT TAGOUT (česky UZAMKNOUT OZNAČIT) se skládá ze dvou nedílných součástí:

1. LOCKOUT - UZAMKNOUT - ZAMEZIT
Procedura LOTO neboli lockout tagoutPrvní krok spočívá v umístění speciálního uzávěru a osobního visacího zámku na místo zapnutí zdroje energie. Tím se zamezí nežádoucí manipulaci se zdrojem energie a bude zajištěna ochrana zdraví, života a majetku.

2.TAGOUT - OZNAČIT - INFORMOVAT
Druhým krokem je označení uzávěru visačkou, která informuje ostatní osoby, že na stroji probíhá oprava či odstávka, a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno či vypnuto. Na visačce jsou zapsány veškeré nezbytné informace o odpojení - odpovědná osoba, termín dokončení, popis kroků, které musí obsluha provést před vypnutím zařízení, a podpis zodpovědné osoby.


7 kroků k ÚSPĚŠNÉ proceduře loto

Produkty LOTO lockout tagout

 1. Příprava - 1. nejprve identifikujeme typ zdroje energie, poté nachystáme potřebný bezpečnostní prvek a připravíme zdroj energie k odpojení.
 2. Upozornění - 2. informujeme všechny odpovědné osoby, kterých se týká odstavení zařízení, a oznámíme druh práce - servis, oprava, čištění atd.
 3. Vypnutí - 3. zařízení nebo stroj odpojíme od zdroje energie.
 4. Uzamknutí - 4. uzamkneme všechny energetické zdroje, což zamezí přísunu energie do zařízení nebo stroje. Následně viditelně označíme všechny bezpečnostní prvky potřebnými visačkami, tabulkami či štítky.
 5. Test - 5. zkontrolujeme veškeré části zařízení a ujistíme se, že jsou všechny odpojeny od zdroje energie.
 6. Oprava a údržba - 6. provedeme požadovaný druh práce na zařízení.
 7. Navrácení do provozu - 7. po skončení prací odstraníme veškeré uzávěry a informační visačky. Před opětovným spuštěním zařízení informujeme odpovědné osoby.

Proč loto

 • LOTO zajistí bezpečnost práce při opravách, údržbě, kontrolách, odstávkách, servisech nebo čištění strojů a zařízení
 • LOTO je ideální prevencí před možným zraněním či úrazem pracovníka provádějícího potřebné úkony na zařízení
 • LOTO jasně a zřetelně poukazuje na možná rizika v pracovním prostředí a předchází jim
 • LOTO pomáhá eliminovat chyby pracovníků
 • LOTO zvyšuje bezpečnost práce.

Chcete vědět více

Stáhněte si náš leták se všemi nejdůležitějšími informacemi o proceduře LOTO!

Informační leták o proceduře LOTOTvorba webových stránek - MarMal.cz